10 Foods to Eat before a Workout.

High cholesterol levels are a concern for many people, making it vitally important to know which foods to eat to lower cholesterol levels. It has come to be almost a common thing to say “you should have a balanced diet”.

Well the thing is, several illnesses and bodily conditions such as high cholesterol levels are mostly derived from a bad diet. Diet influences all our biological processes, and can alter our total health.

There are foods which contain HDL, the “good” cholesterol, which lowers LDL levels, helping you maintain regular levels of cholesterol, adding energy and preventing diseases. Indeed, some products contain a large amount of cholesterol, LDL, which increases overall cholesterol level, and therefore contributes to increasing the risks of acquiring all diseases derived from it, such as heart attacks and strokes. Additionally, it might come as a surprise that some foods are not only healthy, but can also help you balance your cholesterol levels.

Furthermore, some foods have a justified bad reputation: junk food, carbs, and sugar are not only fattening, but also scarcely nutritive and can even alter your physiological system.


If you were wondering which the 10 Foods to Eat are before a Workout, check out the list with the ideal foods to eat to lower cholesterol and see for yourself ways to start improving your way of life!
Read More!

6 Ways to Make Money in ArcheAge and Build Your Empire


Do you want to know which the easiest ways to make money in ArcheAge are? Here It is, 6 Ways to Make Money in ArcheAge and Build Your Empire.

One of the most highly anticipated MMORPG’s in years has finally released, and due to its wealth of options, player-driven economy, and less lucrative questing system that other games of the genre, players are clamoring for ways to make money in ArcheAge; especially players who aren’t lucky enough to have patron status.

Likewise, the gaming industry continues gathering more public and players every year, broadening its market and targeting not only teenagers, but also children and adults as well, and that is allowing the industry as a whole to mature and grow, resulting in deeper and more varied play experiences like ArcheAge with each passing year.

If you’re interested in The 10 Best-Selling Video Games of All Time in which made it easier for pave the way in which regarding ArcheAge’s recent assent, read the list we’ve produced, presenting individuals videogames in which produced record, including ancient Tetris, as well as greater current Nintendo Wii console Athletics.

Within this game, you can choose among different lifestyles and systems, such as housing, fighting, farming, trading, shipping, piracy, or justice, allowing users to build castles, claim territory, set up fiefdoms or trade.

Want to know more? If so, follow the link.
Read More!

6 of the Worst Greeting Card Messages Ever Crafted

I just read an article about worst greeting card messages ever crafted on Insider Monkey. Ask yourself what the worst greeting card messages are? The older you get, the lazier you feel when you need to get a present.If you ever imagined you could simply buy a card in a rush and let that be a good gift, then think again, or you could end up sending a loved one an awful card similar to the worst greeting card messages we’ve compiled for you here.

Whether it’s humor that just doesn’t fly, or cards that are just flat out snarky or mean, you have to wonder what some writers, editors, and publishers were thinking printing these cards and shipping them out to retailers. Over the years we’ve seen multiple messages on greeting cards that we just couldn’t get off of our minds, especially if they’re some of the worst greeting card messages we’ve ever seen. Much like we can say about the messages contained in our recent piece on The 40 Best Fortune Cookie Sayings That Will Leave You Bemused, Befuddled, or Beguiled.

Because it’s not just that they’re bad, offensive or lame, it’s the fact that they were not created with that purpose.

If you want to see some of the worst greeting card messages you could ever express to someone, visit Insider Monkey. Read More!

Cities with High Demand for Nurses

Specialties in health care are constantly in demand. That’s why we’ve made a list of 
the ten cities with high demand for nurses, to help those with the proper skills 
make their way to a city and people that are in desperate need of their services. The 
employment of registered nurses is projected to grow 19% from 2012 to 2022. 
Becoming a registered nurse isn’t that much expensive or lengthy as other health 
care professions. The entry level, education required is an Associate’s degree. Finally, 
the pay is definitely tempting; according to the 2012 figures registered nurses make 
around $65,470 per year.
 
If you're looking at the health care job, you may want to discover which one is
 the top ten best paid medical specialties. RNs manage patients they're also tech 
people about health issues with emotional support for the patients and their families.
 
There are many nursing specialties including dental nursing, ambulatory care nursing, 
critical care nursing, emergency and trauma nursing, flight nursing, forensic nursing, 
holistic nursing, medical surgical nursing, legal nursing, psychiatric nursing, military 
nursing, neonatal nursing, telenursing, travel nursing, school nursing and even 
space nursing.Nurses can work at several places like hospitals, nursing homes, 
home care services Etc. 
 
As you've seen nursing is a very wide profession, RNs will be in high demand in near 
future. Recent statistics show that by 2020 US will experience nursing shortage.
 
We  gathered data from the Occupational Employment Statistics, published by the U.S. 
Bureau of Labor Statistics. So, are you curious about the ten cities with high demand 
for nurses? Visit Insider Monkey to read the full article.

Read More!

EBITDA Nedir?

Warren Buffett yatirimcilarina gonderdigi mektuplardan bir tanesinde finanscilar EBITDA'dan bahsetmeye basladigi zaman cuzdaninizi saglama alin demisti. Insider Monkey sitesinde EBITDA terimini aciklayan bir yazi yazdik. Bundan sonra cokca kullanilan terimleri herkesin anlayacagi dille aciklayan yazilari daha sikca yayinlamaya baslayacagiz. Read More!

‘’Bunların döneminde ekmeği karneyle alıyorduk’’

Ya da o dönemin deyimiyle tayınlama denilen olay.

Eleştirmeden-savunmadan önce popüler söylemleri ve siyasi çıkar için kullanılma durumlarını önbelleğimizden temizliyoruz. Çünkü objektif olmak ilk seçenek, sonra da dönem ve durum analizi yapmak gerek.‘Haddime değil ama..’ diyerek başlıyorum:

1 Eylül 1939, İkinci Dünya Savaşı başladı. Türkiye iki taraftan da gelen baskılara rağmen bu savaşa dâhil olmadı. (Ancak 23 Şubat 1945 yılında fiilen olmasa da İtilaf cephesine savaş ilan ederek politik yerini belli etti).

Atatürk’ün daha başlamadan önce bu savaşı tahmin etmesi ve önlemleri ona göre almaya çalışmasına rağmen 1938 yılında vefat etmesi, savaş öncesinde Türkiye’ye zaten her yönden olumsuz yönden etkileyen bir duruma sokmuştu. TBMM, Atatürk ile benzer görüşlere sahip olan İsmet İnönü’yü 2. Cumhurbaşkanı olarak seçti.

Sene 1940, 2. Dünya Savaşı’nın tarafların dışındakilere etkilerini yavaş yavaş göstermeye başladığı yıllar. Bu savaşa girmesek de dışa açık bütün ülkeler gibi Türkiye de sosyoekonomik olarak darbe yedi.
Savaştan önce Türkiye’nin almış olduğu ‘silahlı tarafsızlık’ kararı ekonomik olarak ülkenin gelişimine büyük darbe vurmuştu. Bu politika çerçevesinde 18 milyon civarı olan nüfusun 900.000’i silah altına alındı. Bu durumun üretime olan katkısının ortadan kalkmasına ilave olarak beslenme ve barınma gibi ihtiyaçlarının da ortaya çıkması ile ülkeye olan ekonomik yük hayli arttı. Askeri harcamalara bütçenin %60’ı gibi çok yüksek bir oran ayrıldı. Bu harcamaları kaldırması olası olmayan Türkiye emisyon dediğimiz para basma olayına girdi. Bunun sonucu da kaçınılmaz son olan enflasyon oldu.

1938 yılını baz alırsak 1943 yılına geldiğimizde enflasyon %357 oranında artmıştı. Tarım %29, sanayi %22,3, diğer sektörler %22,1, GSMH %24,9 ve kişi başı gelir düzeyi %30,7 oranında azaldı. Üretimin 4’te 1’i kayboldu.

Bu olumsuzluklar baş göstermeden hemen önce 1940 yılında Milli Koruma Kanunu çıkartılarak devletin bir takım önlemler alması bu oranlarla karşılaşılmasını engelleyemese de olası daha vahim bir senaryoyu engellemişti.

Son bir kez daha özet geçersek:
- 2. Dünya Savaşına katılmamamıza rağmen aldığımız önlemler ekonomik açıdan ülkeye ciddi darbeler vurdu.
- Askeri yatırımlar dolaylı olarak diğer sektörleri de etkiledi.
- 1923 yılında alınan radikal ekonomik kararların 1929 Buhranı’nda sekteye uğramasından sonra tekrar toparlanan iç üretim ve dış ekonomik ilişkiler 1939 yılından sonra büyük bir sekteye uğradı.

Şimdi yazının başına gelebiliriz:

İç üretimin ve ithalatın dış konjonktürden etkilenmesi sonucu normal fiyat mekanizmalarıyla arzı arttırmanın mümkün olmaması ve/veya mevcut arzı koruyamaması tayınlama denilen uygulamayı başlattı. Bu uygulamaya kısa açıklama olarak ‘talep edenler arasında, arzı belli bir kritere göre paylaştırılması’ diyebiliriz. Yani herkes ihtiyacı olan şeyleri istediği kadar değil belli bir miktar kadar alabilecek. Ve bunu belirlemek için karne kullanılacak. Bu uygulama 13 Ocak 1942 tarihinde başladı. Hanedeki kişi sayısı kadar karne verildi. Örneğin kişi başı günlük 375 gr. ekmek alınabiliyordu.

Ve gelelim bu yazının nedenine;

Günümüzde ‘bunlar’ denilerek kendilerinin karşı cephesi olarak belirtilen ve dönemin hükümetini eleştirerek kutuplaşma siyasetiyle çıkar sağlamak amacıyla siyasi propaganda aracı olarak kullanılan tayınlama uygulamasının sadece siyasi beceriksizlik olarak görülmesinin/gösterilmesinin yanlış olduğunu, bu uygulama öncesi uygulanmak istenen ve kısmen uygulanan ekonomi politikalarının dış nedenler dolayısıyla sekteye uğraması ve bunun sonucunda dönemin hükümetinin hakedilenden daha ağır şekilde iç siyasette cezalandırılmasının yanlış olduğunu, ayrıca karne uygulamasının dönemin şartlarında mecbur kalınarak uygulanması ve benzer zamanlarda İngiltere ve Japonya’nın da bu uygulamaya başvurmasının bu mecburiyete kanıt olduğunu düşünüyorum.

Asıl sorulması gereken;

1923 yılından 1944 yılına kadar ayağa kalkmaya ve ayaklarının üstünde durmaya çalışan Türkiye’nin bu kısa aralıkta etkisi uzun yıllar süren 2 büyük kriz(1929 Büyük Buhran ve 1939-1945 2. Dünya Savaşı) yaşamasına rağmen kendi başına ekonomik olarak direnirken, 1944 Bretton Woods’tan sonra kurulan İMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların etkisine girerek ve 1946 Marshall Planı ile değişen ekonomik duruşunun ve girilen liberal akımın ülkeye nasıl bir etkisi olduğudur.(Bu yazıyı da Menderes’in Develeri adıyla önümüzdeki günlerde hazırlamayı düşünüyorum.)
Read More!

Ters Açı Borç Yazıları

Uzun süre Ekonomi Türk'te çok güzel yazılara imza atan barış kendi blogu ters açıda yazmaya devam ediyor. Geçtiğimiz 12 yıla yönelik oldukça sağlam borç yazıları serisi Türkiye'nin AKP dönemimdeki ekonomi yönetimine ışık tutarken AKP'nin iktidara gelişi ile çakışan ve AKP'nin iktidarda olduğu 12 yıl boyunca kısa bir ara hariç tam gaz devam eden iki büyük FED havadan para basma döngüsünün (biri 2001 Dot Com Balonu söndükten sonra başlayan ve 2008 Global Finansal Krizini hazırlayan düşük faiz dönemi ve ikincisi de 2008'den sonra QE1, QE2, ve QE Infinity olarak ard arda gelen ve önümüzdeki yıllardaki krizi hazırlayan para basma döngüsü) Türk ekonomisine etkisini gözler önüne seriyor.

Bugün insanlar neredeyse 100% politikaya konsantre olmuşken bu Ocak'ta biraz tattığımız ve önümüzdeki yıllarda acısını çok kötü yaşayabileceğimiz pek de iç açıcı olmayan borç problemi ile ilgili mutlaka okunması gereken yazılar. Erdoğan hükümetinin o zaman Kemal Derviş'in gazladığı ekonomik reformların momentumu sağolsun tam şişmediği için 2008 yılında krizin "teğet geçtiği" ekonomik balonu, 2008 sonrasının kötü ekonomi yönetimi ile AKP tarafından bugün bir kriz çıktığında tam göbekten vurulup patlayacak kadar büyüdü. Yönetimin, hele hele bu oy oranları ile ekonomi konusunda yanlışının farkına varıp da önlem almayacağı neredeyse kesin. Siz hangi partiden olursanız olun bireysel önleminizi alın. Borcunuzu kapamaya, birikimlerinizi arttırmaya ve "baba bu siteden evi 250,000 TL'ye şimdi almazsan yarın 400,000 TL olacak ve sen de çok ağlayacaksın" tadında "ekonomik baloooooooooonnnnnn" diye bağıran aptallıklardan uzak durmaya bakın. Özellikle vatandaşın borç durumu vahim görünüyor (Borç Yazıları (2)):

Türkiye’de vatandaşın mevduat bankalarından, taşıt, konut, düğün, nikah, boşanma kredisi adı altında aldığı toplam kredi miktarı 2002 yılının sonunda 6.6 milyar lira imiş. Enflasyonu hesaba katarsak bu rakam bugünün 5.9 milyar lirası kadar. Ya da başka bir hesapla o günkü dolar kurundan 3.8 milyar dolar. Aradan geçen on iki yıllık AKP iktidarında mevduat bankalarının vatandaşa verdiği kredi elli kattan fazla artarak 310 milyar liraya yükseldi. Yanlış duymadınız. Dilerseniz  rakamları şuradan siz de kontrol edebilirsiniz. Yıllık ortalama yüzde 43 oranındaki artış hızıyla vatandaşa verilen kredi 2013 sonunda tam 51 kat artarak 309.9 milyara ulaştı. Aralık sonu dolar kurundan 153.5 milyar dolar.Bu ne demek? Kabaca şu demek, nüfusumuzu 75 milyon kabul etsek yeni doğan bebsinden teneşirdeki mevtaya kadar herkesin kelle başı 2000 dolar borcu var demek. Bakın ne güzel korkuttum sizi.
Yazılar şurada :

Borç yazıları (1): Borçlanma, faiz enflasyon
Borç yazıları (2): Vatandaş ne kadar borçlu
Borç yazıları (3): Özel sektör ne durumda?


Read More!

Facebook'un Whatsapp'a 19 milyar dolar ödemesi

Facebook Whatsapp mobil mesajlaşma platformunu 19 milyar Dolara satın almış. Dün en çok konuşulan ekonomi haberi buydu. Bazı yorumlarda sadece 55 kişinin çalıştığı bir mobil mesajlaşma platformu şirketinin nasıl dev havayolu firmalarından ya da kimya şirketlerinden daha değerli olur şaşkınlığı vardı. İlk bakışta olay gerçekten ilginç. Facebook whatsapp'ın ilerde birgün, o da olursa, planladığı yıllık gelirin 19 katını ödeyerek Whatsapp'ı aldı. Eğer sadece ekonomik açıdan bakarsanız Facebook'un ödediği paranın karşılığını alma ihtimali küçük.

Whatsapp ilerde birgün tam 1 milyar ücretli kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Whatsapp ücreti şu: İlk bir yıl bedava sonra ise senelik üyelik 1 Dolar. Bu sistem tutmuş olmalı ki şirket birçok startup'ın aksine karlı. Ama eğer 1 milyar kullanıcı hedefine kanımca kendinden çok daha iyi olan WeChat gibi Asyalı rakiplerine rağmen ulaşsalar bile 19 milyar geliri elde etmeleri 19 sene sürecek. Eğer bu gelir modeli değişmezse tabii.

Peki Facebook'un bir süre önce Google'ın söylentilere göre 10 milyar Dolar teklif edip de alamadığı Whatsapp'a bu kadar para bayılmasının gerçek sebebi ne? Bence Facebook son yıllarda kendi varlığını direkt tehdit eden şirketleri almak gibi akıllıca bir strateji uyguluyor. Önce Instagram mobil fotoğraf paylaşım şirketini aldı. Bu şirket Facebook'a çok ciddi tehditti zira internetten "bak Doburcan'ımın yanaklar al al", "Mahmudumla sabah kahvaltısı keyfi", "Paris'te dolanırım havamı da Facebook'ta atarım" tadı foto paylaşımı zaten Facebook'un kullanılmasının 80% sebebi. Instagram bunu daha iyi yapıyordu, Facebook aldı ve yolundan çekti.

Mobil mesajlaşma Facebook'un alanı değil ama Whatsapp ya da WeChat gibi mobil mesajlaşma platformları da zaten sadece mesajlaşma sistemleri değil. Benim gördüğüm Çin kökenli eşim ve arkadaşları da dahil Asya'da büyük bir kitle son 1 yıldır Facebook'tan tamamen kopup WeChat'e geçtiler. Fotoğraf, video, mesaj, statü güncellemesi gibi herşeyin yapılabildiği bu platform çıktığından beridir hiç birini benim gibi dinazorların mekanı Facebook'ta görmüyorum. Eşim ve çevrem benim gibi 35 yaş üstü segmentte ama buna rağmen kolayca WeChat'e adapte oldular. Siz artık daha genç kesimin Facebook'tan kopma hızını düşünün.Facebook'un dün itibarı ile piyasa değeri kağıt üzerinde $173 Milyar dolar. Daha önce Facebook'un halka arzında hisse senedi almanın akıllıca olmayacağını yazmıştım. Facebook'un sonunda ne olacağı belli değil. Facebook halka açıldığında büyük ihtimalle krallığının tepe noktasında idi. Mark Zuckerberg akıllıca bir hareketle son ana kadar bekleyip hisseleri tepeden halka açtı. Facebook'un şu anki 175 Milyar Dolar değeri de kasaları FED tarafından taze taze havadan basılmış kağıt para dolu Wall Street'in kendini alpha dog sanan ahmaklarının reel dünyaya pek basmayan kafalarında uydurdukları bir fantazi. Elemanlar paraları batarsa da nasıl olsa devletçe bizim paralarımızla kurtarılacakları için pek fazla analiz etmeye gerek duymadan sürü psikolojisi ile abanıyorlar şirketin senetlerine. Biz bu filmi 13 sene önce bu geri zekalılar sadece domain adresi olan şirketlere milyonlar aktarırken bol bol izlemiştik sonra da başka aptalca yatırımlara aktarırken de izledik.
Her neyse, Facebook Whatsapp'ı alarak bu 175 Milyar doları 2-3 senede sıfıra doğru dalışa geçirme potansiyeli olan bir şirketi bünyesine kattı. Yani 19 milyar dolar verdi ama 175 milyar doları sağlama aldı. Başka bir deyişle Facebook Whatsapp'ı büyümek için değil küçülmemek için aldı.

10 yıl önce 2004'te hepimiz geleceğin sosyal medyasının myspace olduğu, Nokia'nın eline kimsenin su dökemediği ve RIM'ın devleştiği bir dünyada yaşıyorduk. Facebook myspace'i, Apple Nokia ve RIM'i 3-4 yılda devirdi. Aynı şey her an Facebook'a da olabilir ve hatta kanımca Facebook Instagram ve Whatsapp gibi satın almaları yapmazsa 1-2 seneye aynı durumla karşılaşacak.

Kısacası 19 milyar dolar harcadılar ama başka çareleri yoktu. Whatsapp sana bana 19 milyar etmez ama Facebook için çok daha fazlası eder. Akıllıca da bir iş yaptılar.

Bu arada genç girişimcilere bir tavsiye: Eskiden işin raconu innovatif bir startup kurup bir deve mkul fiyata satmaktı. Bugünün raconu ise bir devi tehdit eden bir startup kurup şirketi o deve katmer katmer fiyata satmak.
Read More!

Hür Fikirler'de yazıyorum.

Arkadaşlar, Hür Fikirler isimli web sitesinde yazmaya başladım.
İlk yazım "İktisat Biliminden (Herkes İçin) Beş Temel Prensip" 
İsteyenler "rdynk"nın yeni yazılarını Hür Fikirler'den takip edebilirler.
teşekkürler. Read More!

The 40 Biggest Hedge Fund Billionaires

There are the biggest hedge fund billionaires and i am sure that you are wondering about them. Insider Monkey created on "The 40 Biggest Hedge Fund Billionaires".

You won't be surprised to find that there aren't that many hedge fund billionaires, out of the more than 8,000 funds in existence. These hedge fund managers have reached the top of the industry, and for this reason they have pulled in quite a bit of money along the way. Just visit Insider Monkey for more details about the hedge fund billionaires. Read More!

The 10 Most Expensive Mobile Phones on the Market

Mobile phones are just everywhere and everyone possesses one. Would you buy one of the most expensive mobile phones? Insider Monkey has an article about "The 10 Most Expensive Mobile Phones on the Market". Few of us could imagine their day to day life without their beloved mobile phone – that little gadget that keeps us connected to our loved ones, our business partners, and the latest news. While the importance of a mobile phone in today’s society is pretty much undeniable, the prices some are willing to pay for this gadget are nothing short of mind-blowing. With that being said, we would like to present you with a list we have compiled of the world’s 10 most expensive mobile phones. In a style similar to our coverage of the Internet's biggest online stores, et’s take a look.

Just visit Insider Monkey for the full listing of the most expensive mobile phones. Read More!

Top Technology Trends of 2013

There are the top technology trends of 2013. If you want to know about them, Insider Monkey made a posting about "Top Technology Trends of 2013". We live in a period where we can see technology developing faster then ever, with possibilities that 10 or 20 years ago could not have been imagined. Here's a mind-blowing fact: more people have access to the Internet worldwide than to drinking water.Technology plays a crucial role in the business world. Aside from helping enterprises to optimize some of their costs, technology also is widely used as a way of interaction between companies and their clients, offering a variety of tools such as online stores for retailers, or app stores for software companies. Please visit on Insider Monkey for more details about the technology trends. 
Read More!

The 10 Best Selling Pharmaceutical Drugs in History

There are the best selling pharmaceutical drugs. If you want to know them, Insider Monkey made a posting about "The 10 Best Selling Pharmaceutical Drugs in History". Societies nowadays, especially those located in the Western hemisphere, rely on medication for a variety of reasons: the common headache, motion sickness, insomnia, and so on. Let’s face it: who hasn’t taken at least one pill in their lifetime? While the extent to which people have started to rely on medication might be somewhat worrisome, it is undeniable that some pharmaceutical drugs are crucial in the treatment of various illnesses.The pharmaceutical industry is one of the biggest and most lucrative ones around, with sales for prescription medication ranging in the billions. We would like to present you with a list of the best selling pharmaceutical drugs in history, worldwide, in a style similar to our coverage of the world's biggest IPOs ever. Please visit on Insider Monkey for more information on the best selling pharmaceutical drugs.
Read More!

The 8 Largest Stock Exchanges in the World

Ever wonder of the largest stock exchanges in the world? For you to know them, Insider Monkey brings us "The 8 Largest Stock Exchanges in the World". According to data from the World Federation of Exchanges, there are about 46,300 publicly listed companies in the world with a global market capitalization of $55 trillion. The largest stock exchanges are located in the U.S. and Europe, but China, Japan and some emerging economies are no slouches either.

As we've done with our coverage of the planet's 10 most profitable countries, let's take a look at its largest stock exchanges. Please see Insider Monkey for the full posting about the largest stock exchanges. Read More!

The Internet’s Top 15 Hedge Fund Websites

if you consider yourself a hedge fund fanatic, then you have to see on the top hedge fund websites. Insider Monkey offers us "The Internet’s Top 15 Hedge Fund Websites". As you search the internet for hedge fund websites, you won’t be surprised to find that there are many worth bookmarking. These online resources provide information on everything from the top performing hedge funds to advice for investors and much more.

You can just visit on Insider Monkey for more information about hedge fund websites. Read More!

Warren Buffett Hangi Marka Cep Telefonu Kullaniyor?

Warren Buffett hangi marka cep telefonu kullaniyor diye merak ediyorsaniz Next IPhone News sitemizin hazirladigi Warren Buffett's Cell Phone baslikli yaziyi okumanizi tavsiye ederiz. Sizce dunyanin en zengin ucuncu adami pahali iPhone mu, Galaxy S telefonu mu, yoksa bunlardan daha ucuz bir telefon mu kullaniyor? Read More!

Iphone News Sites

We want to recommend a website that cover iphone news. Next Iphone News contains articles about Apple Inc (AAPL)'s iphone, apps, carriers, iphone accessories, iphone issues, leaks, official news, and rumors.

Next Iphone News recently covered the most downloaded apps of all time. Here is an excerpt from this article:

1. Angry Birds (Paid)

The number one spot on this list goes to Angry Birds. The first and original version of the game reserves this place. The game has managed to maintain its extreme popularity among players of all ages around the world since December 2009. iPhone users can download it just for $0.99.

2. Fruit Ninja (Paid)

The game Fruit Ninja is a perfect way to pass leisure time. User would just need to slice up the fruit that are being thrown all around the screen. Slicing up fruit may sound easy to many of the readers, but it is actually a challenging game. iPhone users just need to spend $0.99 to get this game.

3. Doodle Jump (Paid)

The game Doodle Jump is a very easy game to love and also get addicted to. The game only requires the players to have Doodle the Doodler to travel and jump as high as the creature can, and that too without bumping into the enemies or even missing a platform. The app costs only $0.99.

See the rest of the list on Next Iphone News. Read More!

The 14 Most Expensive Android Apps

If there most expensive Apple apps, surely, there are also the most expensive android apps. A listing of "The 14 Most Expensive Android Apps" was written by Insider Monkey. Android has become one of the most popular operating systems for mobile phones, rivaled only by Apple’s iOS. Customers are drawn to Google Inc (NASDAQ:GOOG) Android not only because of its functionality, but also because most apps for the system are a lot less expensive than their Apple counterparts, and most of the times they are even free. However, a few developers have come up with ingenious, and arguably useful, apps with a price tag that might make the average consumer cringe.

 We would like to present you with a list we have compiled of the 14 most expensive Android apps, in a style similar to our coverage of the biggest IPOs ever. Let’s take a look at the countdown. You can visit on Insider Monkey for the full post about the most expensive android apps.

Read More!

The Most Expensive iPhone Apps May Surprise You

There are a lot apps for Apple. Some are free and some are not. Do you want to know the most expensive iPhone Apps? Insider Monkey has a listing about "The Most Expensive iPhone Apps May Surprise You".

Unlike the vast majority of Android apps, most apps designed for the Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) iPhone come with a price tag. But even if paying for apps is something users are perfectly aware of when deciding to invest in an iPhone, some apps come with a mind-blowing price tag. The reason? Well, unlike Google who limits app developers to a price tag of maximum $200, no such restriction is imposed on those who design apps for iPhone.

Following, we would like to present you with a list we have compiled of the 8 most expensive iPhone apps, in a style similar to our coverage of the most expensive Android apps. Whether you believe that the cost of the following apps is justifiable is completely up to you.

Read More!

The Planet’s 10 Most Profitable Companies

A lot of companies have been competing in the business industry yet only few are the most profitable companies. To know more about them, Insider Monkey made a blog about "The Planet’s 10 Most Profitable Companies".

Each year, Fortune releases its ranking of the world’s largest 500 corporations, according to the revenue generated in the previous fiscal year. But which of these corporations has proved to be the most profitable? Generating a high amount of revenue is one thing, but making a profit is an entirely different matter. Even though it is presumable that a company with a substantial revenue makes an impressive profit, the two figures are not necessarily proportional. Some corporations may have higher running costs, which can significantly diminish their profit margin. Similarly, others may have a lower revenue, but can compensate with low running costs, which equals a higher profit.

With this being said, we would like to present you with a list of the most profitable companies to the world, according to the figures generated in the fiscal year that has ended on March 31st 2013. In compiling the top ten, we have used data issued by Fortune 500, in a style similar to our coverage of the globe's fastest growing companies.

Read More!

The Internet’s 5 Biggest Online Stores

Online stores are now very popular because nowadays because shopping online is way easier and stress free. Wanna know the biggest online stores? Insider Monkey creates "The Internet’s 5 Biggest Online Stores".

For numerous entrepreneurs, the advent of the Internet has represented a new way of looking at businesses and making a profit. There are countless businesses that have transitioned to the online medium with success, but some ventures out there certainly stand tall amongst competitors when it comes to the revenues they generate.

We would like to present you with a list of the world’s 5 biggest online stores, based on their sales estimates for the year 2012, in a style similar to our coverage of the world's most profitable companies. To know all the biggest online stores, you should go to the website of Insider Monkey.

Read More!

The Top 50 Women in Hedge Funds

For some instance, people think that hedge funds are just for boys. Oh well! Just to inform you, there are top women in hedge fund. Insider Monkey, make a posting about "The Top 50 Women in Hedge Funds".

To call the hedge fund space an "old boy's club" may have been accurate 50 years ago, but in 2013, it's as much of a woman's game as it is a man's. The Hedge Fund Journal has shared its 2013 list of the 50 leading women in hedge funds, and we'd thought it'd be a good read here.

 The list features some of the top hedge funds as well as other companies involved in investment activities, including Tudor Investment Corp,  Highfields Capital Management, Andreas Halvorsen's Viking Global, Ray Dalio's Bridgewater Associates, and major publicly-traded companies like JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM), Deutsche Bank AG (USA) (NYSE:DB) and Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS).

Read More!

The 10 Best Business Movies of the Past 100 Years

Not only the action, comedy, tragedy and drama movies are being loved by the people. Even business movies have been patronized too. With this, a list of the best business movies was made. Insider Monkey made a listing about "The 10 Best Business Movies of the Past 100 Years".

In the midst of romantic comedies, action-packed blockbusters, and heart-wrenching dramas, we don’t get to see too many business movies that sustain success on a regular basis. However, despite this observation, it's clear that a select few business movies have made cinematic history.

In a style similar to our list of movies better than books, let's take a look at the "best" business movies of past 100 years. Ranking movies is often a subjective endeavor, but we have a feeling that you will at least partially agree with our countdown. You can see the full list once you visit on Insider Monkey.

Read More!

5 Unique Business Ideas That Deserve An Award

Starting up a business is not as easy as we think. It needs a lot of thinking about the unique business ideas so that people can easily acknowledge it. Insider Monkey made a posting about " 5 Unique Business Ideas That Deserve An Award".

Starting a new business isn’t a walk in the park, and there are numerous obstacles that can arise in the process. A unique business idea can, however, add value to the venture and give it a kick-start with some effective marketing.

There are many examples of successful businesses in this world, some which have grown in popularity, others have not. Similar to our coverage of the world's fastest growing companies, let's take a look at some of the most interesting ventures in operation today.

Read More!

The Oceans’ 10 Biggest Shipping Companies

Shipping of items is one of the best services that buyers can have nowadays. It is totally hassle free because all you need to do is to wait for the item to arrive. Although there are a lot of shipping companies that pass through the sea, only few are known to be the biggest shipping companies. Insider Monkey wrote "The Oceans’ 10 Biggest Shipping Companies".

Container shipping has become one of the most lucrative and efficient means of transportation. Connecting ports from one corner to the other, container ships have shaped the way many businesses operate nowadays. The benefits of this transportation method, introduced nearly six decades ago, are undeniable: lower shipping costs, increased safety, and a wider variety of products and goods that can be transported by water.

There are virtually hundreds of shipping companies worldwide, big or small. However, there are a few companies out there with a fleet that would put most navies to shame. In a style similar to our list of the world's most dangerous jobs, let's take a look at the biggest shippers there are. To see the full list of the biggest shipping companies, you may visit on the site of Insider Monkey.

Read More!

The 7 Best Industries for Starting a Business

When starting up a business, the first thing that you should know is about the best industries for starting a business. You need to know what is in and what is not. To help you out, Insider Monkey created a post with regards to "The 7 Best Industries for Starting a Business".

Some of the best involve online marketing, apps and video games development, and travel agencies among others. When starting a business, timing and sound decision-making are critical.

Those looking to start a business should keep an eye on the most profitable and lucrative industries, even in times of economic calamity. We would like to present you with a list of industries where aspiring entrepreneurs have the highest chance of success, in a style similar to our coverage of the world's best unique business ideas. To know all the best industries for starting a business, you need to visit on Insider Monkey.

Read More!

5 Strange Businesses You Probably Didn’t Know Existed

Most of the businesses out there are basically for the needs of the people or something which people can patronize. However, just so you know, some strange businesses do exist. Insider Monkey wrote about "5 Strange Businesses You Probably Didn’t Know Existed".

It is pretty much common knowledge that you need a strong and sound business idea in order to launch off a successful venture. But while some entrepreneurs make a profit on traditional and somewhat “safe” ideas, some have taken a unique, interesting, and strange concept and turned into a successful business. We would like to present you with a list of the top 5 strange businesses you didn’t even know existed, in a style similar to our coverage of the world's most unique business ideas. Let’s take a look at Insider Monkey's site to see the 5 strange businesses.

Read More!

Economy Turk

We have another blog used mainly to publicize our content produced elsewhere. Economy Turk is the name of this site. We will be posting some links on that site over the next few days. Here are the list of published articles:

October
September

We are also posting articles on Dividend Investr. Read More!

Jim Cramer Mad Money Recap (Oct. 25)

This article let's you know the recap about Jim Cramer's Mad Money show in October 25. Insider Monkey made a write up about "Jim Cramer Mad Money Recap (Oct. 25)".

On Tuesday night’s “Mad Money,” host Jim Cramer talked about selling and how many people have misconceptions about selling. Cramer explained to viewers that waiting until the stock reaches a certain price, even a break-even price, can back fire. He used as an example the case of Netflix (NFLX). It rose from the $50’s to the $200’s. Once several of its plans backfired, there was still time to sell. Then, the price dropped even lower after a series of bad calls by NFLX management – and there was still time to sell. NFLX closed Tuesday at just $77.37 after falling almost 35%. The point Cramer was making is that a stock can always go lower and there is no guarantee it will ever go back up, no matter how strong its performance had been. YOu can go to Insider Monkey for the recap of Jim Cramer's Mad Money.

Read More!

Jim Cramer Stock Picks (October 26th)

Since Jim Cramer is known to be knowledgeable about stocks, let us take a closer look about its stock picks in October. Insider Monkey has an article about "Jim Cramer Stock Picks (October 26th)".

Jim Cramer's Mad Money is one of the top watched TV shows on CNBC. Nearly two hundred fifty thousand people watch his show daily on TV and most of these are ordinary investors trying to understand what’s going on in the market. Jim Cramer’s stock picks on his show is the starting point for many investments made by these folks.

Here are Jim Cramer's stock picks on Mad Money on October 26th: Atlantic Power (AT): Cramer told a viewer that buying Atlantic Power without their planned acquisition might be worth the risk, especially with the 7.7% yield. Atlantic Power has a $1.16 billion market cap and trades at 49.6 times earnings. You can go to Insider Monkey for more details about Jim Cramer's stock picks in November.

Read More!

Jim Cramer’s Mad Money Stock Picks

Jim Cramer is the host of the popular Mad Money that tackles about stocks. Insider Monkey has made a blogging about "Jim Cramer’s Mad Money Stock Picks". Jim Cramer's Mad Money is one of the top watched TV shows on CNBC. Nearly two hundred fifty thousand people watch Mad Money daily on TV and most of these are ordinary investors trying to understand what’s going on in the market. Jim Cramer’s bullish and bearish stock picks on Mad Money is the starting point for many investments made by these folks. During the October 27th Mad Money, Cramer discussed the following stocks:

Manitowoc (MTW): A superb sales increase and solid business model makes Jim Cramer thinks this multi-industry capital goods maker can go higher. Cramer recommended buying if the price falls to $10 per share. Manitowoc has a $1.56 billion market cap. Please go to Insider Monkey for more information about Jim Cramer.

Read More!

3 Buys and 2 Sells from Jim Cramer

Wanna know more what Jim Cramer say anything about stocks? Insider Monkey made a blog about "3 Buys and 2 Sells from Jim Cramer". On Jim Cramer’s Mad Money Wednesday night (last week), he discussed a variety of stocks and talked about the recent market rally. He explained “when stocks have run too much, they often get overextended” and the price starts to matter. Eventually, it reaches a point where it is too high and investors need to step back. Of the stocks Jim Cramer discussed in detail Wednesday night, five really stand out:

Corning, Inc (GLW): Cramer recommends buy on this stock. GLW has been on a continuous descent, falling 40% after hitting its 52 week high in February. Then, GLW issued its third quarter report. It was better than analysts expected. Revenues rose almost 30% from the same quarter last year and a “6-cent earnings beat off a 42-cent basis.” They were smart. They had lowered expectations in early September and set the bar where they knew they could reach it, then, once they did, they declared “a 50% increase in quarterly dividend… and announced a $1.5 billion buyback.” Cramer says the move signaled that the company thinks its stock is too low and Cramer thinks they are right. He called the stock is a total bargain. GLW closed Wednesday at $14.13. GLW’s forward PE ratio is 8 and the stock is expected to grow in low double digits over the next 5 years. We also believe GLW is a good long-term investment and support Cramer’s call. To know more about Jim Cramer, please go to Insider Monkey. 

Read More!

How Did Jim Cramer’s October 21st Stock Picks Perform?

Are you wondering how Jim Cramer picked his stocks in October 21? Insider Monkey tells us about "How Did Jim Cramer’s October 21st Stock Picks Perform?".

Jim Cramer was enthusiastic on Friday night’s Mad Money after the Dow gained 267 points but he is still cautious, noting that the US markets are still held hostage by the debt situation in Europe, “even if most of our companies aren’t.” Cramer thinks that once the EU unveils a plan, or at least a number, its going to be enough to set things on more solid ground within the markets.

Here are Jim Cramer's stock picks and their performance since October 22nd (SPY lost 1.2% since then):
Ross Stores (ROST) (Down 1.4%):  Cramer says that ROST made new highs last week, and he thinks they were well deserved. It same-store sales were up while inventory per store was down 7%. Even though the company raised its third quarter guidance, Cramer thinks it still has plenty of room to expand in the US, particularly in the current economic atmosphere, but Cramer isn’t buying yet. He advised viewers to wait until it comes down off its current 52-week high. Ken Griffin is bullish on ROST. His Citadel Investment Group has more than $200 million in the company (check out Ken Griffin’s top picks). For more info on Jim Cramer, please go to Insider Monkey's site.

Read More!