Yatırım Fonları Nedir?

Bu yazida yatırım fonları nedir sorusuna cevap verecegiz.Yatırım Fonları halktan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, hazine bonosu ve altın gibi sermaye piyasası araçlarından oluşturdukları portföyleri yönetirler. Türkiyede 3 Mart 2010 itibarıyla yatırım fonlarının toplam yatırımcı sayısı 3,361,654 kişi olurken, toplam portföy değerleri ise 29,614,538,285 YTL olarak gerçekleşti.

Yatırım fonları, A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. Portföy değerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25'ini, devamlı olarak, Türk şirketlerinin hisse senetlerine yatırmış olan fonlar A Tipi olarak adlandırılır. B Tipi fonlarda bu şartlar aranmaz.

Risk ve getiri yönünden fon tiplerine bakarsak: A Tipi fonlar belli oranlarda hisse senedi içerdiğinden borsalardaki fiyat dalgalanmalarından olumlu veya olumsuz yönde etkilenebilirler. Dolayısıyla, A tipi fonların B tipi fonlara göre daha riskli olduğu söylenebilir. A tipi fonlarda uzun vadeli getiri oranının riskle dogru orantılı olarak yüksek olması beklenir.

Vergisel Yönden: Kurumlar Vergisi Kanununun ilgili maddeleri gereğince hem A ve hem de B tipi fonların porföy işletmeciliği sonucu elde ettikleri tüm kazançlar Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuştur. Gelir vergisi kanunu ise sadece B tipi Yatırım Fonlarının gelirleri üzerinden % 11 oranında Gelir Vergisi stopajı ve fon payı kesilerek Yatırım Fonu tarafından Vergi Dairesine yatırılması hükmünü getirmiştir.

Menkul kıymetlere yatırım yapmanın bilgi, uzmanlık gerektirmesi ve de yatırımcıların başarılı bir portföy yönetimi için bu işe ciddi miktarda zaman ayırmasının gerekmesi nedeniyle bazı yatırımcılar kolay yatırım yapılabilen yatırım fonuna yatırım yapmayi tercih edebilirler. Yatırım fonlarının diğer avantajları ise sundukları likidite, profesyonel yönetim ve çeşitlendirmedir.

Yatırım fonlarına yatırım yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:
* Yıllık yönetim ücreti ve fonun diğer giderleri,
* Fonun türü ve tipi,
* Fonun en yakın tarihli portföy bileşimi,
* Kurucunun geçmiş dönemde fon türlerine göre sağladığı verim ve bunun aynı türdeki diğer fonlara göre başarısı,
* Fon katılma belgelerinin alınıp satılabileceği yerler ve işlem saatleri,
* Katılma belgesini paraya çevirebilmek için önceden ihbar koşulunun aranıp aranmadığı.

Yatırım fonları nedir sorusuna cevap vermeye çalıştık. Yatırım fonları hakkında daha detaylı bilgiye bu adresten (Türkçe) ve wikipedia'dan ulaşabilirsiniz.

Borsa Yorumları
Altın Yorumları
Borsa nedir?
Borsa nasıl oynanır
Hisse Yorumları

0 Yorum Var.: